Dictionar de termeni

ruxitzika

Well-Known Member
Moderator
Inainte de orice cred ca ar trebui sa invatam ceea ce inseamna exact anumiti termeni folositi in biologie atunci cand ne referim la specii si relatiile pe care acestea le stabilesc intre ele sau cu mediul inconjurator.

Aclimatizare: Vietuirea permanenta a indivizilor in conditii noi de mediu, cu ajutorul omului.

Adaptare: Starea in care o populatie se afla in echilibru cu mediul sau, realizand astfel supravietuirea si perpetuarea in mediul dat.

Areal: Aria specifică de răspândire a unei specii, a unei clase etc. de plante sau de animale.

Autotrof: Organism care este capabil să transforme substanţele anorganice în elemente organice necesare hranei.

Biotop: Mediu geografic, habitatul în care trăieşte un grup de plante şi animale în condiţii omogene. Acesta reprezinta si totalitatea factorilor abiotici (lipsiţi de viaţă): vânt, precipitaţii, umiditate, căldură etc.

Biocenoza: Asociaţie biologică de plante care se află într-un echilibru dinamic dependent de mediu. Termenul biocenoză ( din greacă Koinosis - a împărţi) reprezintă un nivel supraindividual de organizare a materiei vii şi descrie totalitatea organismelor vii, vegetale (fitocenoză) şi animale (zoocenoză) care interacţionează între ele şi care convieţuiesc într-un anumit mediu sau sector din biosferă (biotop), formând cu el un tot unitar şi care se află într-un echilibru dinamic dependent de acel mediu. Ea se caracterizează printr-o anumită structură şi funcţionare dată de modelul circulaţiei materiei, energiei şi informaţiei.

Biosfera: Totalitatea fiinţelor care trăiesc pe pământ, în apă şi în partea inferioară a atmosferei.

Clorofila: Pigment de culoare verde, esenţial în procesul de fotosinteză, prin intermediul acesteia avînd loc transformarea energiei luminoase în energie.

Echlibru ecologic: Starea în care se află un ecosistem natural în care lanţul trofic este corect echilibrat.

Ecosistem: Intregul format de biocenoza si biotop precum si relatiile ce se stabilesc intre cele doua.

Ectotrof: Organism care trăieşte pe suprafaţa altui organism animal sau vegetal.

Endotrof: Organism care îşi procură hrana în interiorul altui organism.

Fotosinteza: Procesul de fixare a dioxidului de carbon din atmosferă de către plantele verzi (cu clorofilă), în prezenţa radiaţiilor solare, cu eliminare de oxigen şi formare de compuşi organici (glucide, lipide, proteine) foarte variaţi.

Lant trofic: Trecerea materiei organice de la un organism la altul prin intermediul nutriţiei. Un lanţ trofic nu are mai puţin de 3 verigi, însă nu mai mult de mai de 6 verigi.

Naturalizarea: Supravietuirea si perpetuarea speciei in noul mediu, fara ajutorul omului.

Parazitism: Forma de relatie interspecifica antagonista in care o populatie dintr-o specie, parazitul, utilizeaza o populatie din alta specie, gazda, ca sursa de hrana, dar si ca loc de viata.

Piramida trofică: Reprezentarea grafică a raporturilor cantitative dintre nivelurile trofice. Nivelurile trofice reprezintă totalitatea organismelor cu aceeaşi funcţie trofică.

Populatie: Ansamblu de organisme ale unei specii care coexistă în aceeaşi arie geografică.

Regn: Cea mai mare categorie sistematică în biologie; fiecare dintre cele trei diviziuni ale corpurilor din natură: animal, vegetal şi mineral.

Saprofit: Organisn care îşi procură hrana din substanţe organice în descompunere.

Specie: Ansamblu de organisme animale sau vegetale cu anumite trăsături şi însuşiri ereditare comune

Simbioza: Formă de convieţuire reciproc avantajoasă între două specii diferite de organisme
 
Sus